Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

Τα παιδιά:

  • Να αισθάνονται ασφαλή και μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.
  • Να αγαπήσουν τη γνώση και τη δημιουργία
  • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη
  • Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους

Εμείς:

  • Να είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά που ανά πάσα στιγμή θα δίνουμε χαρά και αγάπη
  • Να δίνουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά και με ενσυναίσθηση να ικανοποιούμε κάθε τους ανάγκη
  • Να δίνουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα και να δημιουργούμε τις προυποθέσεις έτσι ώστε, τα παιδιά μας, από τη ηλικία αυτή να αποκτήσουν εφόδια, τα οποία, μεγαλώνοντας θα τους βοηθήσουν να γίνουν σκεπτόμενοι πολίτες.