Τα παιδιά

  • Να αισθάνονται ασφαλή και μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.
  • Να αγαπήσουν τη γνώση και τη δημιουργία
  • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη
  • Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους

Εμείς

  • Να αισθάνονται ασφαλή και μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.
  • Να αγαπήσουν τη γνώση και τη δημιουργία
  • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη
  • Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους