Στο Μαγικό Ρόδι το παιδαγωγικό μας πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει στοιχεία από παιδοκεντρικά συστήματα σπουδαίων παιδαγωγών ( Reggio Emilia Loris Malaguzzi, Montessori –Maria Tecla Artemisia Montessori, Waldorf- Rudolf Steiner) προσαρμόζοντας τα στην πραγματικότητα του σήμερα. 

Δίνουμε προτεραιότητα στο παιχνίδι, το οποίο, αποτελεί για το παιδί τον φυσικό τρόπο μάθησης και ανάπτυξης.

 Σε ένα πρόγραμμα, που αφορά την  προσχολική περίοδο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στο παιχνίδι, αφού αυτό αποτελεί και το κύριο μέσο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, ο χώρος (εσωτερικός και εξωτερικός/υπαίθριος) οργανώνεται σε κέντρα μάθησης που προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες :

 • για λύση προβλήματος, διερεύνηση,
 • ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της φαντασίας, 
 • ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και
 • στηρίξη της  μάθησης μέσα από δραστηριότητες με νόημα για το ίδιο το παιδί,  με την ενεργητική συμμετοχή, την άμεση επαφή με υλικά και τη δημιουργία σχέσεων με άλλα παιδιά και ενηλίκους (παιδαγωγούς).

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα δικά τους ενδιαφέροντα και έρχονται σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, φυσικές επιστήμες, προφορικό και γραπτό λόγο.

Επιπρόσθετα, η επαφή με τη φύση είναι για εμάς σημαντική και για το λόγο αυτό προσπαθούμε να χαιρόμαστε όσο γίνεται περισσότερο την αυλή του σχολείου μας με το θερμοκήπιο, την θαλασσινή άμμο και τις υπόλοιπες γωνιές που δημιουργούμε μαζί με τα παιδιά.

Έτσι οι δραστηριότητες μας είναι:

 • Αισθητηριακό παιχνίδι
 • Messy play
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Κουκλοθέατρο
 • Εικαστικά
 • Σωματική έκφραση
 • Βιωματικό μάθημα αγγλικών
 • Μαγειρική
 • Κηπουρική

 Επιπρόσθετες δραστηριότητες(για όσα παιδιά το επιθυμούν):

 • Κολύμβηση ( Η κολύμβηση πραγματοποιείται στο κολυμβητήριο ATHINA SWIMMING CENTER στο Πάτημα χαλανδρίου για μία ευχάριστη κολυμβητική εμπειρία)
 • Αθλητικές δραστηριότητες όπως βόλει, μπάσκετ, τέννις, ενόργανη οι οποίες πραγματοποιούνται στον χώρο μας από εξειδικευμένους γυμναστές.